Her er du: Forskning > Akseptkriterier for risiko (ROS)

Forside ByggLex 2000


Akseptkriterier for risiko.

Rapporten beskriver metodikken som er utarbeidet for å finne frem til hensiktsmessige akseptkriterier for risiko og effektivitetskrav for beredskapstiltak. Metodikken omfatter retningslinjer, anbefalinger, prosedyrer, sjekklister, m.m. og skal gi bruker hjelp til å ut-forme akseptkriterier og effektivitetskrav i en konkret situasjon. Det er i prosjektet fokusert på utformingen av effektivitetskrav. En hovedoppgave har vært å utvikle et hel-hetlig system for vurdering av effektivitet av beredskapstiltak. Metodikken er utprøvet i Statoil Gass Transport og Haugesund Mekaniske Verksted.

Innhold:Sammendrag og konklusjoner
Definisjoner
1-Innledning
2-Gjennomgang av analyseprosessen
3-Utforming av effektivitetskrav
4-Utforming av akseptkriterier for risiko
5-Erfaringer fra utprøving av metodikk
Referanser
Vedlegg

Relaterte tema i ByggLex :

· Arbeidsmiljøet -hvem har ansvaret.
· Internkontrollforskriften
· Verne- og helsepersonale
· Verneombud - bygg/anlegg
· Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
· Verneutstyr på arbeidsplassen

Relaterte tema på Internett :

· Arbeidstilsynet
· Arbeidsmiljølenker
· GRIP
· Helsetilsynet
· Offentlige etater

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Denne rapportene er uttarbeidet av RF-Rogalandsforkning.

Se ytterligere detaljer i rapporten. Nå vi har tatt denne rapporten med her i vårt HMS program , er det etter at det er gitt skriftlig aksept fra RF-Rogalandsforkning ved mail av 10. og 11. juli-97 fra Harald Mylebust som svar på vårt brev av 28.juni-97 med forespørsel om dette.

De fire rapportene ble så oversendt til oss ved brev av 21/7-97 fra RF-Rogalandsforkning ved fra Harald Mylebust. Alle disse rapportene er et ledd i forskningsprosjektet "Risiko og Sårbarhetsforkning; Helse, Miljø og Sikkerhet" i regi av Norges forskningsråd. I brev av 31/7-97 fra Norges forskningsråd og SINTEF ved programrådgiver for ROS-prosjektet og forskningssjef Lars Bodsberg er i det i tillegg gitt skriftlig aksept til å gjenngi og ta med rapporter som de står som utgiver av selv. Dette ble og bekreftet i samtale den 21/7-97 med forskningssjef Lars Bodsberg.

Dato:

Juli 1997.


Forside Generert 15.januar 2000
ByggLex © Copyright 1997-2000 HolteProsjekt Innovation as