Her er du: Forskning > Byråkratisering av selvregulering (ROS)

Forside ByggLex 2000


Byråkratisering av selvregulering.

Små- og mellomstore bedrifter skal dokumentere hvordan de ivaretar både myndigheters og kunders krav til systemer for kvalitetssikring og internkontroll. Arbeidsnotatet utvikler og drøfter et teoretisk rammeverk omkring denne problemstillingen. Det påviser hvordan slike krav kan stå i motsetning til både organisasjonsstruktur og arbeidsform i små bedrifter. Krav til kvalitets- og internkontroll systemer, som er dårlig underbygget og dårlig kommunisert til virksomhetene, kan bidra til en unødig byråkratisering av det prinsippet om selv-regulering som er innebyget i kvalitetssikring og internkontroll.

Innhold:0 Om prosjektet
1. Innledning
2 Små og mellomstore bedrifter
3 Utdyping av problemstilligen i prosjektet
4 Utdyping av analyseverktøyet
5 Sammenfatning av teoriperspektiv
6 Litteratur

Relaterte tema i ByggLex :

· Arbeidsmiljøet -hvem har ansvaret.
· Internkontrollforskriften
· Verne- og helsepersonale
· Verneombud - bygg/anlegg
· Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
· Verneutstyr på arbeidsplassen

Relaterte tema på Internett :

· Arbeidstilsynet
· Arbeidsmiljølenker
· GRIP
· Helsetilsynet
· Offentlige etater

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Denne rapportene er uttarbeidet av RF-Rogalandsforkning.

Se ytterligere detaljer i rapporten. Nå vi har tatt denne rapporten med her i vårt HMS program , er det etter at det er gitt skriftlig aksept fra RF-Rogalandsforkning ved mail av 10. og 11. juli-97 fra Harald Mylebust som svar på vårt brev av 28.juni-97 med forespørsel om dette.

De fire rapportene ble så oversendt til oss ved brev av 21/7-97 fra RF-Rogalandsforkning ved fra Harald Mylebust. Alle disse rapportene er et ledd i forskningsprosjektet "Risiko og Sårbarhetsforkning; Helse, Miljø og Sikkerhet" i regi av Norges forskningsråd. I brev av 31/7-97 fra Norges forskningsråd og SINTEF ved programrådgiver for ROS-prosjektet og forskningssjef Lars Bodsberg er i det i tillegg gitt skriftlig aksept til å gjenngi og ta med rapporter som de står som utgiver av selv. Dette ble og bekreftet i samtale den 21/7-97 med forskningssjef Lars Bodsberg.

Dato:

Juli 1997.


Forside Generert 15.januar 2000
ByggLex © Copyright 1997-2000 HolteProsjekt Innovation as