Her er du: Forskning > Dokumentasjonskrav i kortversjon (ROS)

Forside ByggLex 2000


Dokumentasjonskrav til HMS i SMB. (Rapport RF-96/037- Kortutgaven av rapporten).

Rapport RF-96/036 - Langutgaven av rapporten.
Små og mellomstore bedrifter skal dokumentere hvordan de ivaretar både myndigheters og kunders krav til systemer for kvalitetssikring og internkontroll. Det påvises hvordan slike krav kan stå i motsetning til både organisasjonsstruktur og arbeidsform i små bedrifter. Herunder drøftes sentrale rammeaktørers funksjon, og nødvendigheten av en omlegging av myndighetsstrategier og -oppfølgingsmåter som gir få og svake positive bidrag til prosessen. Undersøkelsen viser at bedriftene under dagens rammevilkår har sitt beste støtteapparat i bransjeorganisasjon/-nettverk og bedriftshelsetjeneste.

Innhold:

Bakgrunn
Resultater

Relaterte tema i ByggLex :

· Arbeidsmiljøet -hvem har ansvaret.
· Internkontrollforskriften
· Verne- og helsepersonale
· Verneombud - bygg/anlegg
· Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
· Verneutstyr på arbeidsplassen

Relaterte tema på Internett :

· Arbeidstilsynet
· Arbeidsmiljølenker
· GRIP
· Helsetilsynet
· Offentlige etater

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Denne rapportene er uttarbeidet av RF-Rogalandsforkning.

Se ytterligere detaljer i rapporten. Nå vi har tatt denne rapporten med her i vårt HMS program , er det etter at det er gitt skriftlig aksept fra RF-Rogalandsforkning ved mail av 10. og 11. juli-97 fra Harald Mylebust som svar på vårt brev av 28.juni-97 med forespørsel om dette.

De fire rapportene ble så oversendt til oss ved brev av 21/7-97 fra RF-Rogalandsforkning ved fra Harald Mylebust. Alle disse rapportene er et ledd i forskningsprosjektet "Risiko og Sårbarhetsforkning; Helse, Miljø og Sikkerhet" i regi av Norges forskningsråd. I brev av 31/7-97 fra Norges forskningsråd og SINTEF ved programrådgiver for ROS-prosjektet og forskningssjef Lars Bodsberg er i det i tillegg gitt skriftlig aksept til å gjenngi og ta med rapporter som de står som utgiver av selv. Dette ble og bekreftet i samtale den 21/7-97 med forskningssjef Lars Bodsberg.

Dato:

Juli 1997.


Forside Generert 15.januar 2000
ByggLex © Copyright 1997-2000 HolteProsjekt Innovation as