Her er du: Direktoratet for byggkvalitet > 2) Rapporter fra BE fra 2000-2001

Forside ByggLex


Rapporter fra BE og andre.

Flere rapporter og meldinger fra Statens bygningstekniske etat (BE) og andre.

Innhold:

Rapporter og meldinger BE om :
- Røykventilasjonsmelding HO-3/2000
- Råd om snø på tak. Melding HO-1/2001
- Utvikling av Tilsyn Melding HO-2/2001
- Samspill satt i system fra BAROK-prosjektet
- Radon - Melding HO-3/2001 juni 2001
- Jernbaneanlegg og byggesak HO-4/2001
- Byggesaksbehandling i kommunene
Relaterte tema i ByggLex :

· Rapporter fra Statens Bygningstekniske Etat

· Lov om brannvern
· Plan- og bygningsloven
· Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn
· Forskrift om Godkjenning av foretak for ansvarsrett
· Forskrift om Konsekvensutredninger
· Forskrift om Saksbehandling og kontroll
· Forskrift om Teknisk utførelse

Relaterte tema på Internett :

Statens Bygningstekniske etat (BA)
BAROK
SINTEF
Bygg.no
Brann
Direktoratete for brann- og eksplosjonsvern
KIB-prosjektet
Lovdata

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

All tekst i denne filen er overført fra Internettsidene til Statens bygningstekniske etat etter skriftlig tillatelse gitt ved Administrasjonssjef Bjørn R. Fyen i Statens bygningstekniske etat senest den 15.september 2000 og gjenntatt den 26.april 2001.

Rapporten kalt "Samspill satt i system" er utgitt av BAROK, desember 2000. All tekst i den rapporten er overført fra BAROK- prosjektets hjemmeside, etter skriftlig tillatelse gitt 30.mars 2001 ved Bjørn Hassel - Webredaktør i Veidekke asa

Dato:

Oppdatert senest den 30.november 2001.


Forside Generert 15.oktober 2001
© Copyright 1997-2002 HolteProsjekt Innovation as