Her er du: Bygg: Lover

ByggLex


Lover innen Bygningslovgivning


Noen aktuelle lover hos Lovdata :


· Lover fra Kommunal- og regionaldepartementet
· Lover fra Miljøverndepartementet

· Eierseksjonsloven
· Forvaltningsloven
· Grannelova
· Tomtefesteloven

· Eldre Pbl-lover hos DSB


· Søke etter emnet på GoogleGodkjenning til å opprette lenker fra ByggLex til lovene og forskriftene på Lovdatas hjemmesider
er gitt i § 2 i Brukeravtalen på Lovdatas hjemmeside, hvor det heter i § 2:
"§ 2. Lenking til Lovdatas nettsted er tillatt. Sidene skal presenteres for brukeren i sin originalform. Det er ikke tillatt å behandle, endre eller editere sidene før de sendes videre til brukeren."
Dette ble i tillegg bekreftet i samtale 24.08.2009 med Lovdatas Systemsjef Henning Ve.