Her er du: Bygg: Informasjon > Skriv fra Kommunal og regionaldepartementet etter 2002

Forside ByggLex


Skriv fra KRD.

Siste rundskriv fra Kommunal og regionaldepartementet (KRD) på Web. ..

Innhold:

· H 13/03 Lov- og forskriftsendringene
· H-13/04 Tilbakebetaling av gebyr ved kommunens oversittelse av fristen for behandling av byggesaker
· H-09/05 - § 85 båt på land og hus på vann
Relaterte tema i ByggLex :

· Forskrift om Godkjenning av foretak for ansvarsrett

· Forskrift om Konsekvensutredninger
· Forskrift om Saksbehandling og kontroll
· Forskrift om Teknisk utførelse
· Plan- og bygningsloven

Relaterte tema på Internett :

Kommunal- og regionaldepartementet.

Miljøverndepartementet
Bygg.no
Lovdata
Statens Bygningstekniske etat (BA)

.

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

All tekst i denne filen lagt inn etter skriftlig tillatelse gitt 23.08.2001 av Kommunal-og regionaldepartementet (KRD) sin Bolig- og bygningsavdelingen ved Knut Rasmussen

· Utskrift av hele Rundskriv H 13/03 hos KRD.
· Utskrift av hele Rundskriv H-13/04 hos BE.

· Utskrift av hele Rundskriv H-09/05 hos KRD.

Oversikt over de siste rundskriv fra Kommunal og regionaldepartementet (KRD).

Dato:

1. september 2005.


Forside Generert 1.september 2005
© Copyright 1997-2005 HolteProsjekt Innovation as