Her er du: Miljø og ØKO-bygg > Miljøeffektivitet i BA-sektoren

Forside ByggLex


Miljøeffektivitet i bygge- og eiendomssektoren


© 2001 GRIP - for bærekraftig produksjon og forbruk.
En av de viktigste miljøutfordringene for bygg- og eiendomssektoren er et høyt energiforbruk, hovedsakelig basert på olje og elektrisitet. Mesteparten av energiforbruket i Norge er basert på elektrisitet fra vannkraft. Vi bruker imidlertid allerede i dag mer elektrisitet enn vi kan produsere selv. Når vi er en del av et åpent internasjonalt kraftmarked dominert av fossil energi, bør den norske bygg- og eiendomssektoren av flere årsaker redusere sitt energiforbruk og i langt større grad gå over til lokale fornybare energikilder.

Innhold:


Forord
Sammendrag
Sektorens miljøpåvirkning - et betydelig bidrag
Bransjebeskrivelse
Miljøpotensialet i bygg- og eiendomssektoren
Miljøindikatorer
Offentlige virkemidler
Ansvar og muligheter for næringen selv
APPENDIKS A - Prioriterte miljøgifter i Norge
APPENDIKS B - Spørreundersøkelse om holdninger i sektoren
Litteratur
Relaterte tema i ByggLex :

· Stoffkartotek
· Økoprofil. Miljøvurdering av bygg
· Økoprofil for boliger

Relaterte tema på Internett :

· GRIP
· Øko Bygg
· Byggforsk
· Miljø- og sikkerhet

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Miljøeffektivitet i bygge- og eiendomssektoren © 2001 GRIP. Veilederen er lagt inn i ByggLex etter skriftlig tillatelse senest 30.juli 2001 ved Katharina Thøgersen Bramslev i GRIP/ØkoBygg. Gratis papirversjon av dennne veilederen kan fås ved henvendelse til: GRIP, Pb 8900 Youngstorget, 0028 Oslo, tlf 22 97 98 00, faks 22 42 75 10. eller hentes ned fra ØkoBygg sine Internettsider.
Miljøeffektivitet i bygg- og eiendomssektoren er også er tilgjengelig i engelsk versjon, både på nett og som papirversjon.

Dato:

Wordfilen av denne rapporten er oversendt til oss på e-post 30.juli 2001 fra Katharina Thøgersen Bramslev i GRIP/ØkoBygg. .


Forside Generert 15.september 2001
© Copyright 1997-2001 HolteProsjekt Innovation as