Her er du: Miljø og ØKO-bygg > Miljøriktig valg av byggevarer

Forside ByggLex


Miljøriktig valg av byggevarer


© 2001 STATSBYGG.
En veiledning for evaluering av byggevarer med miljødeklarasjon.
Veiledningen gjenspeiler Statsbyggs miljøpolicy og er primært utviklet for bruk av arkitekter,rådgivende ingeniører og entreprenører i Statbyggs prosjekter.Den er utviklet av Statsbygg og Byggforsk i samarbeid med ØkoBygg-programmet.
Miljøriktig valg av byggevarer følger en 10-trinns prosedyre skissert som et flytskjema. Til hvert av trinnene finnes en hjelpetekst som forklarer hvilke vurdering som bør gjøres. Et regneark for utregning finnes på her. Til sist i veiledningen er et eksempel som illustrerer bruken av 10-trinns prosedyren som fører til prioritering av de beste produktene ut fra miljøforhold.

Innhold:

Om Veilederen
10-trinnsprosedyren
Veiledning til flytskjema
Prosedyren
Ekempel på Prosedyren
Regnearket
Relaterte tema i ByggLex :

· Stoffkartotek
· Økoprofil. Miljøvurdering av bygg
· Økoprofil for boliger

Relaterte tema på Internett :

· Statsbygg
· GRIP
· Øko Bygg
· Byggforsk
· Dansk Selskab for Indeklima
· Miljø- og sikkerhet

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Miljøriktig valg av byggevarer© 2001 STATSBYGG.
All tekst i denne filen er overført fra Internettsidene til STATSBYGG den 03.09.2001 og er lagt inn i ByggLex etter skriftlig tillatelse gitt 24.08 2001 ved Katharina Thøgersen Bramslev i GRIP/ØkoBygg og 30.08 2001 ved direktør May Balkøy og Zdena Cervenka i STATSBYGG. Denne veilederen kan hentes fritt ned fra Statsbygg sine Internettsider.
Dato:

All tekst i denne filen er overført fra Internettsidene til STATSBYGG den 03.09.2001.


Forside Generert 15.oktober 2001
© Copyright 1997-2002 HolteProsjekt Innovation as