Her er du: Bygg: Informasjon > Prinsipputtalelser fra Miljøverndep.

Forside ByggLex


Prinsipputtalelser og fortolkninger fra Miljøverndepartementet.

Formålet med denne eksempelsamlingen er å gi ekstern informasjon om nyere avgjørelser og tolkningsuttalelser på området arealjuss som er avgitt av Avdeling for regional planlegging i Miljøverndepartementet.

Innhold:

Oversikt over innhold i tidligere utgaver
Brev
1998
1999
1/2000
2/2000
1/2002
2/2002
2003
2004
2005
Relaterte tema i ByggLex :

· Forskrift om Godkjenning av foretak for ansvarsrett
· Forskrift om Konsekvensutredninger
· Forskrift om Saksbehandling og kontroll
· Forskrift om Teknisk utførelse
· Plan- og bygningsloven

Relaterte tema på Internett :

· Miljøverndepartementet
·
·
Byggforsk
· Bygg.no
· Lovdata
· Statens Bygningstekniske etat (BE)

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

All tekst i denne filen er overført fra nettsidene til Miljøverndepartementet etter skriftlig tillatelse gitt ved Mette Persen i Miljøverndepartementet 30. juli 2001.
Dato:

Oppdatert senest november 2005.


Forside Generert 1.november 2005
© Copyright 1997-2005 HolteProsjekt Innovation as