Her er du: Bygg: Informasjon > Sivilombudsmannens uttallelser i BA-saker

Forside ByggLex


Sivilombudsmannens uttallelser.


Ombudsmannen avgir hvert år en melding til Stortinget om virksomheten i året som har gått. I årsmeldingene kan du lese om et utvalg av de enkeltsakene ombudsmannen har behandlet i det enkelte år. Disse sakene er hentet fra en rekke områder innen forvaltningsretten. I tillegg inneholder årsmeldingene omtale av noen forvaltningsrettslige spørsmål av generell interesse.

Vi har her i ByggLex tatt med ombudsmannens omtale av Bygge- og reguleringssaker.

Innhold:

1997 Bygge- og reguleringssaker
1998 Bygge- og reguleringssaker
1999 Bygge- og reguleringssaker
2000 Bygge- og reguleringssaker
2001 Bygge- og reguleringssaker
2002 Bygge- og reguleringssaker
2003 Bygge- og reguleringssaker
2004 Bygge- og reguleringssaker
Relaterte tema i ByggLex :

· Forskrift om Godkjenning av foretak for ansvarsrett
· Forskrift om Konsekvensutredninger
· Forskrift om Saksbehandling og kontroll
· Forskrift om Teknisk utførelse
· Plan- og bygningsloven

Relaterte tema på Internett :

· Sivilombudsmannen
· Lovdata
· Statens Bygningstekniske etat (BA)
· Bygg.no

.

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Sivilombudsmannens uttalelser fra årsmeldingene er lagt inn i ByggLex etter skriftlig tillatelse gitt 22.august 2001 ved Sivilombudsmann Arne Fliflet. Sivilombudsmannens årsmeldingene kan også hentes ned fra Sivilombudsmannen sine Internettsider.
Dato:

Sivilombudsmannens uttalelser fra årsmeldingene er hentet ned fra hans Internettsider senest 22.oktober 2005.


Forside Generert 1.november 2005
© Copyright 1997-2005 HolteProsjekt Innovation as