Her er du: Forskning > Stoffkartoteket (GRIP)

Forside ByggLex


Stoffkartotek.


© 1999 GRIP - for bærekraftig produksjon og forbruk.
Veileder i organisering og bruk av kjemikalieinformasjon (HMS-datablad og lignende).

Denne veilederen hjelper virksomheter som skal bygge opp stoffkartoteket, eller som vil utnytte mulighetene som ligger i stoffkartoteket. Myndighetene krever at virksomheter som håndterer farlige kjemikalier har et stoffkartotek. Veilederen tar utgangspunkt i de krav som stilles til stoffkartotek (stoffkartotekforskriften*) og til helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad (HMS-databladforskriften, Arbeidstilsynets bestillingsnr. 548). Men det gis råd og tips utover kravene, råd og tips som gjør at stoffkartoteket blir en lønnsom investering for din virksomhet.

Innhold:

1. Hvorfor stoffkartotek ?
2. Forankring i virksomheten.
3. Planlegging og organisering.
4. Kartlegging.
5. Mål og prioritering.
6. Bruk og vedlikehold.


Relaterte tema i ByggLex :

· Stoffkartotek
· Miljørapportere
· Økoprofil. Miljøvurdering av bygg
· Økoprofil for boliger

Relaterte tema på Internett :

· GRIP
· Øko Bygg
· Byggforsk
· Miljø- og sikkerhet

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Stoffkartotek © 1999 GRIP.
Veilederen er lagt inn i ByggLex etter skriftlig tillatelse 28.oktober 1999 ved informasjonssjef Brit Øgrey i GRIP.
Gratis papirversjon av dennne veilederen kan fås ved henvendelse til:
GRIP , postboks 8100 Dep, 0032 OSLO
Telefon: 23 24 17 00
Faks.: 22 68 87 53
· GRIP

Dato:

Selve papirutgaven av denne rapporten er oversendt oss fra informasjonssjef Brit Øgrey 10.august 1999 og er datert 1. utgave 1999.


Forside Generert 15.mars 2002
© Copyright 1997-2002 HolteProsjekt Innovation as