Her er du: Direktoratet for byggkvalitet > BE Interaktiv

Forside ByggLex


BE Interaktiv

BE Interaktiv er et uformelt diskusjonsforum på Statens bygningstekniske etat (BE) sine Internettsider. Alle kan komme med sine spørsmål og det er BE sine fagfolk som har gitt svar på de fleste spørsmål.
Det er her i denne filen i ByggLex lagt inn over 2.000 innlegg med spørsmål, svar og kommentarer.

Dato er angitt for alle innlegg, slik at det er lett å se hvor ferske svarene er og de siste innlegg ligger tilslutt innen hvert temafelt.

Innhold:

A) BE Interaktiv fra 1997 til 2010

Bygningsteknikk
· Teknisk forskrift (TEK)

Bygge- saken
· Byggereglene generelt
· Saksbehandling og kontroll (SAK)
· Godkjenning av foretak (GOF)
· Elektronisk byggesak

Annet

· Diskusjon/spørsmål nye byggeregler 2006
· Om Byggeforskrift 87
· Rikssynseren (Meninger om mangt)
· Forslag, ris og ros
· Tolkninger og avklaringer fra BE før august 1997.


B) BE Interaktiv fra 2010

· BE Interaktiv fra 2010


Relaterte tema i ByggLex :

· Forskrift om Godkjenning av foretak for ansvarsrett

· Forskrift om Konsekvensutredninger
· Forskrift om Saksbehandling og kontroll
· Forskrift om Teknisk utførelse
· Plan- og bygningsloven

Relaterte tema på Internett :

· Statens Bygningstekniske etat (BE)

· Bygg.no
· Lovdata

.

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

All tekst i denne filen er overført fra Internettsidene til Statens bygningstekniske etat etter skriftlig tillatelse gitt 15.09.2000 ved Avdelingsdirektør Bjørn R. Fyen i Statens bygningstekniske etat.


Forside Generert 1.januar 2011
© Copyright 1997-2011 HolteProsjekt Innovation as