Her er du: Direktoratet for byggkvalitet > 1) Rapporter fra BE fra 1997-1999

Forside ByggLex


Rapporter fra Statens Bygningstekniske Etat.

Rapporter og meldinger fra Statens bygningstekniske etat (BE) og andre.

Innhold:

Rapporter og meldinger BE om :
- Branntekniske tiltak i driftsbygninger i landbruket.
- Brannvern for hjemmeboende pleie- og omsorgstrengende.
- Brann i flerfamiliehus
- Elektriske anlegg og kraftledninger
- Tømmerhus og energi og miljø
- Bygningsmaterialers egenskaper ved brannpåvirning(SINTEF)
- Offentlige veianlegg og byggesak
- Tilgjengelighet for alle(Miljøverndepartementet)
Relaterte tema i ByggLex :

· Lov om brannvern

· Plan- og bygningsloven
· Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn
· Forskrift om Godkjenning av foretak for ansvarsrett
· Forskrift om Konsekvensutredninger
· Forskrift om Saksbehandling og kontroll
· Forskrift om Teknisk utførelse

Relaterte tema på Internett :

Statens Bygningstekniske etat (BA)
BAROK
SINTEF
Bygg.no
Brann
Direktoratete for brann- og eksplosjonsvern
Lovdata

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

All tekst i denne filen er overført fra Internettsidene til Statens bygningstekniske etat - alt etter avtale med Administrasjonssjef Bjørn R. Fyen i Statens bygningstekniske etat senest den 14.juni 1999.

All tekst i delen fra SINTEF om - Bygningsmaterialers egenskaper ved brannpåvirkninger - er lagt inn etter skriftlig tillatelse gitt den 12/9-2000 fra SINTEF ved Fagansvarlig Anne Steen Hansen, samt etter forutgående avtale med Administrasjonssjef Bjørn R. Fyen i Statens bygningstekniske etat.

Dato:

Oppdatert senest den 20.oktober 2000.


Forside Generert 1.februar 2008
© Copyright 1997-2008 HolteProsjekt Innovation as