Her er du: Direktoratet for byggkvalitet > 3) Rapporter fra BE fra 2002 -2004

Forside ByggLex


Rapporter fra BE og andre.

Flere rapporter og meldinger fra Statens bygningstekniske etat (BE) og andre.

Innhold:

- Tilsynserfaring.Melding HO-1/2002
- Driftsbygningar i landbruket. Melding HO-2/2002
- Endring og reparasjoner av heis og rulletrapp HO-3/2002
- Inneklima og legionella HO-1/2003
- Fyringsanlegg HO-2/2003
- Tilsyn i byggesak. Melding HO-1/2004
- Styring i mindre byggeprosjekter HO-2/2004
- Bygg for alle HO-3/2004
Relaterte tema i ByggLex :

· Flere rapporter fra Statens Bygningstekniske Etat
· Enda flere rapporter fra Statens Bygningstekniske Etat

· Lov om brannvern
· Plan- og bygningsloven
· Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn
· Forskrift om Godkjenning av foretak for ansvarsrett
· Forskrift om Konsekvensutredninger
· Forskrift om Saksbehandling og kontroll
· Forskrift om Teknisk utførelse

Relaterte tema på Internett :

Statens Bygningstekniske etat (BE)
Folkehelseinstituttet
SINTEF
BA-Torget
Brann
Direktoratete for brann- og eksplosjonsvern
KIB-prosjektet
Lovdata

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

All tekst i denne filen er overført fra Internettsidene til Statens bygningstekniske etat etter skriftlig tillatelse gitt ved Administrasjonssjef Bjørn R. Fyen i Statens bygningstekniske etat 15.september 2000 og gjenntatt den 26.april 2001.
Dato:

Oppdatert senest juni 2006.


Forside Generert 1.juni 2006
© Copyright 1997-2006 HolteProsjekt Innovation as