Her er du: Direktoratet for byggkvalitet > 4) Rapporter fra BE etter 2004

Forside ByggLex


Rapporter fra BE og andre.

Flere rapporter og meldinger fra Statens bygningstekniske etat (BE) og andre.

Innhold:

Produktdokumentasjon Melding HO-3/2006
Energi HO-1/2007
Tilsyn HO-1/2007
Prosjektering -Brannsikkerheitsstrategi. HO-3/2007

Alle BE's rapporter

Relaterte tema i ByggLex :

· Flere rapporter fra Statens Bygningstekniske Etat
· Enda flere rapporter fra Statens Bygningstekniske Etat

· Lov om brannvern
· Plan- og bygningsloven
· Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn
· Forskrift om Godkjenning av foretak for ansvarsrett
· Forskrift om Konsekvensutredninger
· Forskrift om Saksbehandling og kontroll
· Forskrift om Teknisk utførelse

Relaterte tema på Internett :

Alle BE's rapporter

BE Interaktiv
Statens Bygningstekniske etat (BE)
Bygg.no
Lovdata
Folkehelseinstituttet
SINTEF
Brann
Direktoratete for brann- og eksplosjonsvern
KIB-prosjektet
Lovdata

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

All tekst i denne filen er overført fra Internettsidene til Statens bygningstekniske etat etter skriftlig tillatelse gitt ved Administrasjonssjef Bjørn R. Fyen i Statens bygningstekniske etat 15.september 2000 og gjenntatt den 26.april 2001.
Dato:

Oppdatert senest mars 2011.


Forside Generert 1.mars 2011
© Copyright 1997-2011 HolteProsjekt Innovation as