Her er du: Kontrakt: Lover > Bustadoppføringsloven

Forside ByggLex


Bustadoppføringslova
Lova gjeld avtalar mellom ein yrkesutøvar (entreprenøren) og ein forbrukar om oppføring av ny eigarbustad. Dette omfattar
a. avtale om oppføring av bygning til bustadføremål og avtale om arbeid som vert utført direkte som ledd i slik oppføring, og
b. avtale om rett til fast eigedom med ny eigarbustad når arbeid som entreprenøren står for, enno ikkje er fullført på avtaletida.

Innhold:

Kapittel I. Verkeområde m.m.
Kapittel II. Ytinga frå entreprenøren
Kapittel III. Forseinking på entreprenørens side
Kapittel IV. Manglar ved entreprenørens yting
Kapittel V. Forbrukarens yting
Kapittel VI. Avbestilling
Kapittel VII. Forseinking på forbrukarens side
Kapittel VIII. Langvarig avbrot
Kapittel IX. Skadebotansvar for konsulent
Kapittel X. Tvisteløysing
Kapittel XI. Endringar i andre lover. Ikraftsetjing
Særmerknader til dei einskilde paragrafane
Relaterte tema i ByggLex :

· Avhendingsloven.

· Avgjørelser i byggesaker fra NBR.
· Byggherren og kontraktene.
· Eiendomsmeglingsloven.
· Høyesteretts kjennelser
· Håndverkertjenesteloven.
· Kontraktsbestemmelser fra BHF.
· Kontraktsbestemmelser fra Statsbygg.
· Oppføring av egen bolig.
· Plan-og bygningsloven.
· Slik bruker du standardkontraktene.

Relaterte tema på Internett :

<IMG SRC="relinternett.gif" ALIGN=LEFT>

· Bustadoppføringslova hos Lovdata
· Sentrale forskrifter hos Lovdata
· Standard Norge
· KOFA
· Bygg.no
· Jus-lenker
· Juridisk Nettviser
· Andre jussider
· Lovdata
· Statens Bygningstekniske etat (BA)

· Dommer fra Høyeste- og Lagmannsrettene
· Juridisk ordliste
· Skjemaer
· Stortingsvedtak

.

. .

. . . .

. .

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Åpen lovkilde.

· Utskrift av hele loven hos Lovdata.

Dato:

13.06.1997
Se ytterligere detaljer for lov oppdateringer under.
Lov oppdateringer:

Dato: LOV-1997-06-13-43
Departement: JD (Justisdepartementet)
Avd/dir:  
Publisert: Avd I 1997 Nr. 14
Ikrafttredelse: 1998-07-01
Sist-endret: LOV-2016-12-16-94 fra 01.01.2017
Endrer: -
Gjelder for: Norge
Hjemmel: L05.06.1987 nr. 26 § 4
Fastsatt:  


Forside Generert 1.november 2012
© Copyright 1997-2013 Holte as