Her er du: Arkiv - utgåtte lover o.a. > Godkjenning av foretak

Forside ByggLex


Forskrift om godkjenning av og kvalifikasjonskrav til foretak.

Denne forskrift har til formål å sikre at foretak som opptrer som ansvarlig etter plan- og bygningsloven som søker, prosjekterende, utførende, samordner eller kontrollerende har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å ivareta kravene i plan- og bygningsloven (pbl).

Innhold:

Kap I Innledende bestemmelser
Kap II Krav til foretakenes system
Kap. III Krav til utdanning og praksis faglige ledere
Kap IV Oppdeling i tiltaksklasser
Kap V Lokal godkjenning av foretak mv. for ansvarsrett
Kap VI Sentral godkjenning av foretak
Kap VII Ikraftsetting og overgangsregler

Senere revideringer

Veiledning til forskrift

Skjematur

Relaterte tema i ByggLex :

· Forskrift om Godkjenning av foretak for ansvarsrett
· Forskrift om Konsekvensutredninger
· Forskrift om Saksbehandling og kontroll
· Forskrift om Teknisk utførelse
· Plan- og bygningsloven

Relaterte tema på Internett :

BA-Torget
KIB-prosjektet
Lovdata
Statens Bygningstekniske etat (BA)

.

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Åpen lovkilde.
Dato:

Forskrift endret senest 24.06.03 i følgende paragrafer:
§ 2

§ 3
§ 5
§ 6
§ 8
§ 11
§ 16
§ 17
§ 19
§ 20
§ 21

Se ytterligere detaljer for lov oppdateringer under.

Veilederen
revidert senest Oktober 2003.

Lov oppdateringer:

Dato: 22.01.1997 nr. 35
Departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet Bolig- og bygningsavdelingen
Avd/dir:  
Publisert:  
Ikrafttredelse: 01.07.97
Sist-endret: 24.06.2003
Endrer: -
Gjelder for: Norge
Hjemmel: Plan- og bygningsloven av 14.06.1985 nr. 77
Fastsatt: 22.01.1997

Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet den 22. januar 1997 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 6 , jfr kap.XVI


Forside Generert 1.desember 2005
© Copyright 1997-2005 HolteProsjekt Innovation as