Her er du: Arkiv - utgåtte lover o.a. > Teknisk forskrift

Forside ByggLex
Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk.

Forskriften er gitt til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr 77og for gjennomføring av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen for krav til byggverk og produkter til byggverk.

Innhold:I Alminnelige bestemmelser
II Kartverk
III Grad av utnytting
IV Måleregler
V Produkter til byggverk
VI Metoder og utførelser
VII Personlig og materiell sikkerhet
VIII Miljø og helse
IX Installasjoner
X Brukbarhet
XI Ikrafttreden, opphevelse av tidligere forskrifter og overgangsbestemmelser
Senere revideringer

Veileder

BE-Interaktiv

Relaterte tema i ByggLex :· Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett
· Forskrift om konsekvensutredninger
· Forskrift om saksbehandling og kontroll
· Forskrift om teknisk utførelse
· Plan- og bygningsloven

Relaterte tema på Internett :BA-Torget
KIB-prosjektet
Lovdata
Statens Bygningstekniske etat (BE)

.

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:


Åpen lovkilde.
All tekst i denne filen er overført fra Internettsidene til Statens bygningstekniske etat etter avtale med Administrasjonssjef Bjørn R. Fyen i Statens bygningstekniske etat senest den 14.juni 1999.

· Utskrift av hele Forskriften hos Lovdata.
· Utskrift av hele Veilederen hos BE.
· Aksept til å lenke opp til Byggdetaljblader på nett ble gitt av Byggforsk i møte 19.06.2003.

· Aksept til å lenke opp til Standarder på nett ble gitt av Pronorm as ved avministrende direktør Magne J. Kalstad ved hans epost av 15.08.2005.

Dato:


Forskrift endret senest 26. januar 2007.
Veiledning revidert senest ved 4. utgave i mars 2007.
Lov oppdateringer:

Dato: 22.01.1997 nr. 33
Departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet Bolig- og bygningsavdelingen
Avd/dir:  
Publisert:  
Ikrafttredelse: 01.07.97
Sist-endret: Forskrift : FOR-2007-01-26-96 fra 2007-02-01 .

Veileding revidert senest iht. 4. utgave mars 2007.

Endrer: -
Gjelder for: Norge
Hjemmel: Plan- og bygningsloven av 14.06.1985 nr. 77
Fastsatt: Fastsatt 22. januar 1997 av Kommunal- og arbeidsdepartementet og Miljøverndepartementet (kap. II og III) med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 6, § 77 og § 106a og lov av 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgave å gjennomføre samsvarsvurderingar etter EØS-avtalen o.a. § 7. Gjennomfører EØS-avtalen, Vedlegg II kap. III om løfteutstyr (direktiv 1984/529/EØF og direktiv 1995/16/EF), kap. XXI om byggevarer (direktiv 1989/106/EØF), kap. XXIV om maskiner (direktiv 1998/37/EF) og Vedlegg IV om energi (direktiv 1978/170/EØF og direktiv 1992/42/EØF) med senere endringer, og nr. 17 (direktiv 2002/91/EF). Endret ved forskrifter 24 feb 1997 nr. 146, 13 des 1999 nr. 1296 (bl.a. hjemmel), 29 aug 2001 nr. 1069, 24 juni 2003 nr. 751, 10 mai 2004 nr. 736, 21 des 2005 nr. 1662, 26 jan 2007 nr. 96. Endres 1 juli 2007, jf. forskrift 26 jan 2007 nr. 96. .


Forside Generert 1.juni 2007
© Copyright 1997-2007 HolteProsjekt Innovation as