Her er du: Miljø og ØKO-bygg > Bygg-fdvu

Forside ByggLex


GRIP bygg-fdvu


© 2001 GRIP - for bærekraftig produksjon og forbruk.
GRIP bygg-fdvu er et verktøy for byggeieren som har foretatt et valg: kontorbygget skal forvaltes, drives, vedlikeholdes og utvikles på en måte som medfører reduserte miljøbelastninger og risiko - samtidig som kravene til innemiljø, trivsel og kostnadsstyring ivaretas. Heftet er basert på et helhetlig syn på bygningsforvaltning. Bedre resultater for miljøet og økonomien krever gode fdvu-rutiner og en bevisstgjøring av brukerne. Dette krever mer enn en teknisk tilstandsvurdering av bygningskropp og tekniske anlegg.

Innhold:

Om GRIP bygg-fdvu
0.Hvorfor GRIP bygg-fdvu?
1.Organiser og start miljøprogrammet
2.Kartlegg situasjon og muligheter
3.Prioriter og planlegg
4.Gjennomfør tiltakene
5.Mål og evaluer resultatene
6.Nyttige kontakter
7.Referanser
Vedlegg 1 - Forslag til brukerundersøkelse
Vedlegg 2 - Økoprofil for bygg
Vedlegg 3 - Kartleggingsskjemaer
Relaterte tema i ByggLex :

· Stoffkartotek
· Økoprofil. Miljøvurdering av bygg
· Økoprofil for boliger

Relaterte tema på Internett :

· GRIP
· Øko Bygg
· Byggforsk
· Miljø- og sikkerhet

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

GRIP bygg-fdvu © 2001 GRIP. Veilederen er lagt inn i ByggLex etter skriftlig tillatelse senest 30.juli 2001 ved Katharina Thøgersen Bramslev i GRIP/ØkoBygg.

GRIP, Pb 8900 Youngstorget, 0028 Oslo, tlf 22 97 98 00, faks 22 42 75 10.

Denne veilederen kan hentes ned fra ØkoBygg sine Internettsider.

Dato:

Wordfilen av denne rapporten er oversendt til oss på e-post 30.juli 2001 fra Katharina Thøgersen Bramslev i GRIP/ØkoBygg. .


Forside Generert 15.september 2001
© Copyright 1997-2001 HolteProsjekt Innovation as