Her er du: Kontrakt: Informasjon > Konsulentkontraker fra Byggeherreforeningens

Forside ByggLex 2000


Kontraktsbestemmelser fra BHF.

De alminnelige kontraktsbestemmelsene for arkitekt- og rådgivningsoppdrag er utarbeidet i regi av Byggherre-foreningen. Standardavtalen er utviklet for å dekke de behov som moderne arkitekt- eller rådgivningsoppdrag skaper. Særlig er det tatt hensyn til at slike oppdrag i stor utstrekning inngås ved hjelp av konkurranser, og at de normalt honoreres med en fast pris.Byggherreforeningen har lagt stor vekt på å få utarbeidet en balansert kontrakt som tar hensyn til begge avtale-partenes interesser.

Innhold:

Forord
Alminnelige bestemmelser
Oppdraget til rådgiveren
Fremdriften
Oppdragsgivers ytelser
Bortfall av oppdraget
Tvister

Relaterte tema i ByggLex :

· Byggherren og kontraktene.
· Eiendomsmeglingsloven.
· Håndverkertjenesteloven.
· Kontraktsbestemmelser fra BHF.
· Kontraktsbestemmelser fra Statsbygg.
· Oppføring av egen bolig.
· Plan-og bygningsloven.

Relaterte tema på Internett :

· BA-Torget
· Eiendomsmarked-lenker
· Jus-lenker
· KIB-prosjektet
· Lovdata
· Norges Byggstandardiseringsråd
· Norges Standardiserings Forbund
· Offentlige etater

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

De alminnelige kontraktsbestemmelsene for arkitekt- og rådgivningsoppdrag er utarbeidet i regi av Byggherre-foreningen. Gjenngitt her etter skriftlig tillatelse gitt den 23/3-98 av ved daglig leder Melby i Byggherreforeningen.
Dato:

 


Forside Generert 15.januar 2000
ByggLex © Copyright 1997-2000 HolteProsjekt Innovation as