Her er du: Bygg: Informasjon > Godkjente foretak med sentral godkjenning.

Forside ByggLex


Foretak og produkter


Sentral godkjenning retter seg mot foretak som søker lokal godkjenning for ansvarsrett. Ordningen er frivillig og gir flere fordeler.

Innhold:

Sentral godkjenning
Foretak med sentral godkjenning
Relaterte tema i ByggLex :

· Plan- og bygningsloven

· Byggesaksforskriften
· Byggteknisk forskrift
· Internett kilder

Relaterte tema på Internett :

· Direktoratet for byggkvalitet

· Lovdata
· Byggforsk

· Søke etter emnet på Google

Kilde og tillatelse:

Databasen til Direktoratet for byggkvalitet inneholder oversikt over godkjente foretak.
All tekst i denne filen er overført fra Internettsidene til Direktoratet for byggkvalitet etter skriftlig avtale med Administrasjonssjef Bjørn R. Fyen i Direktoratet for byggkvalitet.
Dato:

Her får du direkte søketilgang i Direktoratet for byggkvalitet sin oppdaterte database over foretak med sentral godkjenning for ansvarsrett.


Forside Generert 1.januar 2015
© Copyright 1997-2015 Holte as