Her er du: Kontrakt: Lover > Avhendingsloven

Forside ByggLex


Avhendingsloven.

Lova gjeld avhending av fast eigedom når avhendinga skjer ved frivillig sal, byte eller gåve. Som fast eigedom vert rekna grunn og bygningar, og elles andre innretninger som er varig forbundne med grunnen. Lova gjeld og avhending av sameigepart i fast eigedom, av eigarseksjon (eigarleilegheit m. m.) og av tomtefesterett.

Innhold:

Kapittel 1. Almenne føresegnerKapittel1.Allmennef.resegner.
Kapittel 2. Førebuing og gjennomføring av avhendinga m.m.
Kapittel 3. Tilstand og tilhøyrsle.
Kapittel 4. Kjøparens krav ved avtalebrot på seljarens side.
Kapittel 5. Seljarens krav ved avtalebrot på kjøparens side.
Kapittel 6. Fellesføresegner om forventa avtalebrot m. m.
Kapittel 7. Fellesføresegner om skadebot. Renter.
Kapittel 8. Ikraftseting. Endringar i andre lover.
Relaterte tema i ByggLex :

· Høyesteretts kjennelser

· Forskrift om Godkjenning av foretak for ansvarsrett
· Forskrift om Konsekvensutredninger
· Forskrift om Saksbehandling og kontroll
· Forskrift om Teknisk utførelse
· Plan- og bygningsloven

Relaterte tema på Internett :

· Avhendingslova hos Lovdata
· Sentrale forskrifter hos Lovdata
· Standard Norge
· KOFA
· Bygg.no
· Jus-lenker
· Juridisk Nettviser
· Andre jussider
· Lovdata
· Statens Bygningstekniske etat (BA)

· Dommer fra Høyeste- og Lagmannsrettene
· Juridisk ordliste
· Skjemaer
· Stortingsvedtak

.

. .

. . . .

. .

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Åpen lovkilde.

· Utskrift av hele loven hos Lovdata.

Dato:

2002-06-21
Se ytterligere detaljer for lov oppdateringer under.
Lov oppdateringer:

Dato: 3.juli 1992 nr. 93.
Departement: JD (Justisdepartementet)
Avd/dir:  
Publisert:  
Ikrafttredelse: 01.01.1993
Sist-endret: LOV-2012-01-20-7
Endrer:  
Gjelder for: Norge
Hjemmel:  
Fastsatt: 3.juli 1992 nr. 93.


Forside Generert 1.november 2012
© Copyright 1997-2013 Holte as