Her er du: Miljø og ØKO-bygg > HMS i bygg- og anleggsprosjekt

Forside ByggLex


HMS-portalen for Helse, miljø og sikkerhet i bygg- og anleggsprosjekter.

Kommunal- og regionaldepartementet har i flere år støttet utvikling av HMS-portalen som skal gjøre det lettere for bedrifter og offentlig forvaltning å orientere seg i regelverket som gjelder for helse, miljø og sikkerhet i bygg- og anleggsprosjekter. Lovverkene inneholder krav som dels angår samme tema. Dette skaper uklarhet og er et stort problem for bedriftene i bygge- og anleggsnæringen. Bransjeorganisasjonene har vært pådrivere i arbeidet med portalen, sammen med Kommunal- og regionaldepartementet og Direktoratet for arbeidstilsynet. Portalen har til hensikt å bidra til at arbeidsmiljøloven og plan- og bygningsloven med forskrifter blir ivaretatt. Portalen er delt i tre deler: Prosjekteringsfasen, byggefasen og driftsfasen. Hovedfokus er lagt på saksbehandling og oppfølging av henholdsvis:
HMS/miljø på byggeplassen (byggherreforskriften, internkontrollforskriften)
HMS/miljø under drift (plan- og bygningslov, arbeidsmiljølov)

Innhold:

· Om HMS-portalen
· Nærmere om prosjektet

· HMS i prosjekteringsfasen
· HMS i byggefasen
· HMS i driftsfasen

Relaterte tema i ByggLex :

· Plan- og bygningsloven
· Forskrift om Godkjenning av foretak for ansvarsrett
· Forskrift om Konsekvensutredninger
· Forskrift om Saksbehandling og kontroll
· Forskrift om Teknisk utførelse

· Arbeidsmiljøloven
· Internkontrollforskriften
· Verne- og helsepersonale
· Verneombud - bygg/anlegg
· Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
· Verneutstyr på arbeidsplassen

Relaterte tema på Internett :

· Arbeidstilsynet
· Arbeidsmiljølenker
· GRIP
· Helsetilsynet
· Offentlige etater

. .

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Gjenngitt her etter tillatelse gitt 19.09.2005 av Endre Grimsmo, RIF.
Dato:

20.09.2005


Forside Generert 1.september 2005
© Copyright 1997-2005 HolteProsjekt Innovation as