Her er du: Bygg: Informasjon > Dommer i byggesaker i full tekst

Forside ByggLex


Dommer

Høyesterettsavgjørelser og Lagmannsrettsavgjørelser innen angitte BA-lover innlagt i ByggLex.

Innhold:

Domstoler
Dommer lagt ut på Internett hos Lovdata
Høyesterettsavgjørelser
Lagmannsrettsavgjørelser
Relaterte tema i ByggLex :

· Avgjørelser i byggesaker

· Forskrift om Godkjenning av foretak for ansvarsrett
· Forskrift om Konsekvensutredninger
· Forskrift om Saksbehandling og kontroll
· Forskrift om Teknisk utførelse
· Plan- og bygningsloven

Relaterte tema på Internett :

· Norges Byggstandardiseringsråd

· BA-Torget
· Jus-lenker
· Juridisk Nettviser
· Andre jussider
· Lovdata
· Statens Bygningstekniske etat (BA)

· Dommer fra Høyeste- og Lagmannsrettene
· Juridisk ordliste
· Skjemaer
· Stortingsvedtak

.

. .

. . . .

. .

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Høyesterettsavgjørelsene fra perioden januar 1996 til juli 1999 er tilsendt oss direkte fra Høyesterett.
Lagmannsrettsavgjørelsene fra og med april 2002 er overført fra deres Internettsider etter skriftlig tillatelse 02.04.2002.

· Norges Høyesterett
· Borgarting lagmannsrett
· Eidsivating lagmannsrett
· Gulating lagmannsrett
Alle de Juridiske ord i ordlisten er hentet den 19.februar 2002 fra "Juridisk ordliste" hos domstol.no etter skriftlig tilltalse gitt 14.februar 2002 ved ansvarlig redaktør er Irene Ramm.

Dato:

Oppdatert pr. september 2003.


Forside Generert 1.november 2003
© Copyright 1997-2004 HolteProsjekt Innovation as