Her er du: Miljø og ØKO-bygg > Miljødeklarasjon av materialer

Forside ByggLex


Miljødeklarasjon av materialer


© 2001 GRIP - for bærekraftig produksjon og forbruk.
Bygge- og anleggsnæringen forbruker store ressurser i form av råvarer og energi, samtidig som produksjon, drift, forvaltning og riving av bygninger medfører miljøbelastende utslipp til luft, grunn og vann. Mange av materialene, konstruksjonene og installasjonene bidrar i tillegg med emisjoner som har betydning for inneklimaet i bygningene. Miljøbevisstheten innen BA-næringen øker, og private og offentlige byggherrer har begynt å stille miljøkrav i forbindelse med planlegging, prosjektering, oppførelse, drift, vedlikehold og nedriving av bygninger. På denne måten har miljøforhold blitt en konkurransefaktor for mange bedrifter i BA-næringen. Myndighetene har satt BA-næringen i fokus i miljøsammenheng. I plan- og bygningsloven med tilhørende byggeforskrift vektlegges miljøforhold knyttet til bygningers livsløp

Innhold:

Bakgrunn
Samarbeid på miljøområdet

Miljødeklarasjon av materialer, konstruksjoner og tekniske installasjoner
Miljødeklarerte produkter

Relaterte tema i ByggLex :

· Stoffkartotek
· Økoprofil. Miljøvurdering av bygg
· Økoprofil for boliger

Relaterte tema på Internett :

· GRIP
· Øko Bygg
· Byggforsk
· Miljø- og sikkerhet

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Miljødeklarasjon av materialer© 2001 GRIP. Veilederen er lagt inn i ByggLex etter skriftlig tillatelse senest 30.juli 2001 ved Katharina Thøgersen Bramslev i GRIP/ØkoBygg og 8.august 2001 ved Trine Dyrstad Pettersen ved Byggforsk. Gratis papirversjon av dennne veilederen kan fås ved henvendelse til: GRIP, Pb 8900 Youngstorget, 0028 Oslo, tlf 22 97 98 00, faks 22 42 75 10. eller hentes ned fra ØkoBygg sine Internettsider.
Dato:

Wordfilen av denne rapporten er oversendt til oss på e-post 8.august 2001 fra Trine Dyrstad Pettersen ved Byggforsk.


Forside Generert 15.september 2001
© Copyright 1997-2001 HolteProsjekt Innovation as