Her er du: Miljø og ØKO-bygg > Miljøriktig byggprosjektering

Forside ByggLex


Miljøriktig byggprosjektering


© 2001 GRIP - for bærekraftig produksjon og forbruk.
Denne veilederen skal veilede og inspirere byggherrer, rådgivere og entreprenører til å gjennomføre et miljøeffektivt byggeprosjekt. Et vellykket miljøprosjekt kan ha mange gunstige bivirkninger. Eksempelvis nevnes reduserte årskostnader, økt inntjening, positiv bedriftsprofil, konkurransefortrinn og bedre trivsel blant byggets brukere.

Innhold:

Om GRIP bygg-fdvu
Forord

Del 1 Miljøstyring av byggeprosjekter
Del 2 Momentlister
Del 3 Bakgrunn for valg av løsninger

Relaterte tema i ByggLex :

· Stoffkartotek
· Økoprofil. Miljøvurdering av bygg
· Økoprofil for boliger

Relaterte tema på Internett :

· GRIP
· Øko Bygg
· Byggforsk
· Miljø- og sikkerhet

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Miljøriktig byggprosjektering © 2001 GRIP. Veilederen er lagt inn i ByggLex etter skriftlig tillatelse senest 30.juli 2001 ved Katharina Thøgersen Bramslev i GRIP/ØkoBygg.

GRIP, Pb 8900 Youngstorget, 0028 Oslo, tlf 22 97 98 00, faks 22 42 75 10.

Denne veilederen kan hentes ned fra ØkoBygg sine Internettsider.

Dato:

Wordfilen av denne rapporten er oversendt til oss på e-post 30.juli 2001 fra Katharina Thøgersen Bramslev i GRIP/ØkoBygg. .


Forside Generert 15.september 2001
© Copyright 1997-2001 HolteProsjekt Innovation as