Her er du: Miljø og ØKO-bygg > Hvordan miljørapportere

Forside ByggLex 2000


Hvordan miljørapportere.


© 1999 GRIP - for bærekraftig produksjon og forbruk.
Hvordan miljørapportere

Denne praktiske eksempelsamlingen er utarbeidet for dem som ønsker bistand til å informere om foretakets verdiskaping og miljøpåvirkning – det vil si miljøeffektivitet. Miljøpåvirkninger og risiko varierer i betydelig grad mellom foretak. Foretak i ulike bransjer har forskjellig miljørealitet og det er varierende behov for informasjon knyttet til deres miljøpåvirkninger. En kjemisk bedrift som arbeider med helse- og miljøskadelige stoffer, har en betydelig større utfordring i å informere om så vel miljørealitet som potensielle konsekvenser av ikke tilsiktede utslipp eller uhell,enn et foretak som driver med selvutviklingskurs. Tilsvarende vil ofte et mindre foretak med begrenset produktspektrum ha miljøproblemstillinger som er betydelig mindre enn store, komplekse produksjonsanlegg. Slike forskjeller bør naturligvis gjenspeiles i rapporteringen.

Innhold:

I) Hvorfor miljørapportere ?
Interessegrupper etterspør miljøinformasjonen
Prisen for beste miljørapportering
II) Hvordan lage en miljørapport ?
1. Virksomhetsbeskrivelse
2. Miljøstrategi og styringssystem
3. Ressursbruk
4. Utslipp
5. Avfall
6. Produktene
7. Inspeksjoner og lovforhold
8. Regnskapsmessig behandling
9. Kontakt med allmenheten
10. Generelt
III) Organisering
Organiser arbeidet som et prosjekt
Ekstern kompetanse

Relaterte tema i ByggLex :

· Stoffkartotek
· Økoprofil. Miljøvurdering av bygg
· Økoprofil for boliger

Relaterte tema på Internett :

· GRIP
· Øko Bygg
· Byggforsk
· Miljø- og sikkerhet

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Hvordan miljørapportere © 1999 GRIP. Veilederen er lagt inn i ByggLex etter skriftlig tillatelse senest 5.januar 2000 ved informasjonssjef Brit Øgrey i GRIP. Gratis papirversjon av dennne veilederen kan fås ved henvendelse til: GRIP , postboks 8100 Dep. 0032 OSLO. Telefon: 23 24 17 00 Faks.: 22 68 87 53 eller hentes ned fra GRIP sine Internettsider: www.grip.no

Dato:

Selve papirutgaven av denne rapporten er oversendt oss fra informasjonssjef Brit Øgrey 10.august 1999 og er datert 1999.


Forside Generert 15.januar 2000
ByggLex © Copyright 1997-2000 HolteProsjekt Innovation as