Her er du: Bygg: Informasjon > Skriv fra Miljøverndepartementet.

Forside ByggLex


Skriv fra MVD.

En del utvalgte rundskriv rettet mot Plan- og bygningslovgivningen utgitt av Miljøverndepartementet(MVD)
Du finner flere i ByggLex menyen under Rundskriv og orienteringer.

Siste rundskriv fra Miljøverndepartementet på Web. .

Innhold:

T 2/04 - Ikraftsetting av endringer i plan- og bygningsloven
T 2/03 - Plan- og bygningslov.Tidsfrister
T-2/2001 Om arealplanlegging og golfbaner
T-2/00 Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven
T-5/99 Planlegging for alle
T-5/95 Innsigelse i plansaker
T-4/95 Motsegn i plansaker
Relaterte tema i ByggLex :

· Forskrift om Konsekvensutredninger

· Forskrift om Saksbehandling og kontroll
· Forskrift om Teknisk utførelse
· Forskrift om Godkjenning av foretak for ansvarsrett
· Plan- og bygningsloven

Relaterte tema på Internett :

Miljøverndepartementet
· Bygg.no
Lovdata
Statens Bygningstekniske etat (BA)

.

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

All tekst i denne filen er overført fra Internettsidene til Miljøverndepartementet den 5.november 2001 etter skriftlig tillatelse gitt ved Mette Persen i Miljøverndepartementet 30. juli 2001.
Dato:

Senest september 2005.


Forside Generert 1.september 2005
© Copyright 1997-2005 HolteProsjekt Innovation as