Her er du: Bygg: Informasjon > Dommer i byggesaker i kortreferat

Forside ByggLex


Avgjørelser i byggesaker fra NBR og KOFA.

Avgjørelser i byggesaker med kortreferat fra dommer fra 1993 til 2008 med sammendrag fra NBR etter skriftlig avtale med Hans Jakob Urbye.
Avgjørelser i byggerelaterte saker fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Innhold:

Domstoler
Dommer lagt ut på Internett hos Lovdata
Avgjørelser i byggesaker fra NBR
Avgjørelser fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Relaterte tema i ByggLex :

· Høyesteretts kjennelser

· Forskrift om Godkjenning av foretak for ansvarsrett
· Forskrift om Konsekvensutredninger
· Forskrift om Saksbehandling og kontroll
· Forskrift om Teknisk utførelse
· Plan- og bygningsloven

Relaterte tema på Internett :

· Norges Høyesterett

· KOFA
· Standard Norge
· Bygg.no
· Jus-lenker
· Juridisk Nettviser
· Andre jussider
· Lovdata
· Statens Bygningstekniske etat (BA)

· Dommer fra Høyeste- og Lagmannsrettene
· Juridisk ordliste
· Stortingsvedtak

.

. .

. . . .

. .

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Alle disse korte referat fra dommer i byggesaker er hentet fra Sammendrag i Standard Norge (NBR) sin Referattjeneste i deres Domstidsskrift kalt "Avgjørelser i byggesaker". Vi har lagt inn alle disse sammendrag i programmet her etter skriftlig avtale med NBR ved advokat Hans Jakob Urbye iht. brev den 21.november 1997. NBR's sammendrag er lagt til grunn og iht. avtale med advokat Hans Jakob Urbye har vi forkortet disse noe her i ByggLex.
Lenker til Høyesteretts nettsider lagt inn etter skriftlig tillatelse gitt 26.januar 2006 ved fung. direktør Børre Lyngstad.
Avgjørelser i saker fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er lagt inn I ByggLex etter skriftlig tillatelse gitt 23.desember 2004 ved Andreas Schei i KOFA.
Alle de Juridiske ord i ordlisten er hentet den 19.februar 2002 fra "Juridisk ordliste" hos Domstol.no etter skriftlig tillatelse gitt 14.februar 2002 ved ansvarlig redaktør er Irene Ramm.
Dato:

- Dommer fra NBR fra nr. 2/1993 til og med nr 4/2007.
- Avgjørelser i byggerelaterte saker fra KOFA fra 2003, 2004, 2005 og fram til september 2007.


Forside Generert 1.februar 2008
© Copyright 1997-2008 HolteProsjekt Innovation as