Her er du: Bygg: Informasjon > Mer bygg informasjon

Forside ByggLex


Bygg informasjon

Oversikt og lenker til endel aktuell bygg informasjon.

Innhold:

Avfall
Brann
Byggeskikk
Eksisterende bygg
Energi
Godkjenning og ansvarsrett
Heiser
Inneklima
Klimatilpasning
Miljø
Produkter til byggverk
Universell utforming
Vann og avløp

Relaterte tema i ByggLex :

· Internett kilder

Relaterte tema på Internett :

· Direktoratet for byggkvalitet
· Lovdata
· Byggforsk

Kilde og tillatelse:

Åpne nettkilder
Dato:

Senest oppdatert 15.11.2014


Forside Generert 1.januar 2015
© Copyright 1997-2015 Holte as