Her er du: Miljø og ØKO-bygg > Økoprofil. Miljøvurdering av bygg

Forside ByggLex 2000


Økoprofil. Miljøvurdering av bygg.

Økoprofil-metoden er en metode for forenklet miljøvurdering av bygninger og gir et bilde på byggets ressurs- og miljøprofil. En god miljøklassifisering kan medføre et markedsfortrinn i forbindelse med salg og utleie av næringsbygg. Økoprofil kan også brukes som et internt forvaltnings- og styringsverktøy for byggherren.

Innhold:

Innledning
Bruksområder for økoprofil
Økoprofil til miljøklassifisering av bygninger
Økoprofil som internt forvaltnings- og styringsverktøy
Økoprofil som hjelpemiddel ved prosjektering
Økoprofil-metoden for næringsbygg
Hovedområdet "ytre miljø"
Hovedområdet "ressurser"
Hovedområdet "inneklima"
Økoprofil-resultat
Praktisk gjennomføring av økoprofil
Økoprofil for boliger
Hovedområde "ytre miljø"
Hovedområde "ressurser"
Hovedområde "inneklima"
Referanser
Vedlegg 1 kriterier for næringsbygg-metoden
Vedlegg 2 kriterier for bolig-metoden
Vedlegg 3 eksempel på utfylt befaringsskjema
Vedlegg 4 eksempel på parameter-veiledning

Relaterte tema i ByggLex :

· Miljørapportere

· Stoffkartotek
· Økoprofil. Miljøvurdering av bygg
· Økoprofil for boliger

· Internkontrollforskriften
· Verneombud - bygg/anlegg
· Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
· Verneutstyr på arbeidsplassen

· Forskrift om Godkjenning av foretak for ansvarsrett
· Forskrift om Konsekvensutredninger
· Forskrift om Saksbehandling og kontroll
· Forskrift om Teknisk utførelse
· Plan- og bygningsloven

Relaterte tema på Internett :

GRIP-prosjektet
Øko Bygg
Byggforsk
Miljø- og sikkerhet

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Denne rapporten kalt Økoprofi er utarbeidet av Øko Bygg på oppdrag fra Grip senteret. Det er en forenklet miljøvurderingsmetode for bygninger.

Rapporten er lagt inn i ByggLex etter skriftlig tillatelse gitt 10.august 1999 ved informasjonssjef Brit Øgrey i GRIP samt den 8.september 1999 ved prosjektleder Trine Dyrstad Pettersen og Svein Haagenrud (ØkoBygg / NBI).

Dato:

Rapporten er oversendt oss fra prosjektleder Trine Dyrstad Pettersen (ØkoBygg / NBI) den 8.september 1999 og er datert mai 1999.


Forside Generert 15.januar 2000
ByggLex © Copyright 1997-2000 HolteProsjekt Innovation as