Her er du: Miljø og ØKO-bygg > Økoprofil for boliger

Forside ByggLex 2000


Økoprofil for boliger.

Økoprofil-metoden for boliger skal kunne brukes til klassifisering av alle typer eksisterende boliger, dvs. både leiligheter, rekkehus/horisontaldelte boliger samt eneboliger. Klassifiseringen kan gjelde kun for selve boligen, dvs. at det ikke tas hensyn til brukeravhengige parametre. Klassifiseringen kan også benyttes for en bebodd bolig, og da inkludert en del brukeravhengige parametre, spesielt med hensyn til energibruk. Metoden skal være enkel i utførelse. Det forutsettes derfor ingen bruk av måleinstrumenter eller dataprogrammer utover Økoprofil-programmet under klassifiseringen.

Innhold:


Sammendrag
Innledning
Forutsetninger for metoden
Bruksområder
Beskrivelse av metoden
Økoprofil-presentasjon
Videre arbeid/anbefalinger
Referanser
Vedlegg:
1 klassifiseringsskjema for hovedområdet "ytre miljø"
2 klassifiseringsskjema for hovedområdet "ressurser"
3 klassifiseringsskjema for hovedområdet "inneklima"
4 eksempel på vekting
5 eksempel på parameter-veiledning

Relaterte tema i ByggLex :

· Miljørapportere

· Stoffkartotek
· Økoprofil. Miljøvurdering av bygg
· Økoprofil for boliger

· Internkontrollforskriften
· Verneombud - bygg/anlegg
· Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
· Verneutstyr på arbeidsplassen

· Forskrift om Godkjenning av foretak for ansvarsrett
· Forskrift om Konsekvensutredninger
· Forskrift om Saksbehandling og kontroll
· Forskrift om Teknisk utførelse
· Plan- og bygningsloven

Relaterte tema på Internett :

GRIP-prosjektet
Øko Bygg
Byggforsk
Miljø- og sikkerhet

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Denne rapporten kalt Økoprofi er utarbeidet av Øko Bygg på oppdrag fra Grip senteret. Det er en forenklet miljøvurderingsmetode for bygninger.

Rapporten er lagt inn i ByggLex etter skriftlig tillatelse gitt 10.august 1999 ved informasjonssjef Brit Øgrey i GRIP samt den 8.september 1999 ved prosjektleder Trine Dyrstad Pettersen og Svein Haagenrud (ØkoBygg / NBI).

Dato:
Rapporten er oversendt oss fra prosjektleder Trine Dyrstad Pettersen (ØkoBygg / NBI) den 8.september 1999 og er datert mai 1999.


Forside Generert 15.januar 2000
ByggLex © Copyright 1997-2000 HolteProsjekt Innovation as