Her er du: Kontrakt: Informasjon > Oppføring av egen bolig ved advokat H.Cappelen

Forside ByggLex


Oppføring av egen bolig.

Det var (er) en stor begivenhet da (at) vi fikk (har fått) en egen lov om oppføring av boliger i Norge. En stor begivenhet for forbrukerne som ofte har kommet ille ut av de avtalene som tidligere har vært vanlige. Og en stor begivenhet i entrepriseretten fordi vi tidligere ikke har hatt lovregulering av slike byggekontrakter i Norge. Med denne boken ønsker vi først og fremst å veilede om loven for de mange som ikke har særlig kunnskap om rettsreglene på dette livsområdet. Dessuten ønsker vi å gi noen kommentarer til en del av de nye reglene som bustadoppføringslova innebærer. Det er advokatene og advokatfullmektigene i vårt firma som har skrevet boken. Vi har hentet stoff fra lovforarbeider, juridisk litteratur og vår egen erfaring gjennom flere år.
Oslo, – januar 2001 Advokatfirmaet Cappelen & Krefting DA

Innhold:


Forord
Kapittel 1 innledende ord om bokens innhold og lovens område
Kapittel 2 gjennomføring av et vanlig byggeprosjekt
Kapittel 3 når prosjektet ikke går som planlagt
Kapittel 4 konsulentansvaret
De nye standardavtalene
Forslaget til en forbrukervennlig avtale med entreprenør
Litteraturliste
Bustadoppføringslova

Relaterte tema i ByggLex :

· Plan- og bygningsloven

· Byggesaksforskriften
· Byggteknisk forskrift
· Internett kilder

Relaterte tema på Internett :

· Direktoratet for byggkvalitet
· Lovdata
· Byggforsk
· Søke etter emnet på Google

Kilde og tillatelse:

Oppføring av egen bolig ved Advokatfirmaet Cappelen & Krefting DA. Utgiver: Byggherreforlaget AS i samarbeid med tidsskriftet Byggherren Oslo. Materialet er lagt inn i HolteProsjekt ByggLex etter avtale med Byggherreforlaget AS.
Dato:

Januar 2001 Advokatfirmaet Cappelen & Krefting DA


Forside Generert 1.januar 2015
© Copyright 1997-2015 Holte as