Her er du: Ordliste

Forside ByggLex
Ordliste

I denne ordlisten beskrives en del grunnleggende faguttrykk og begrep innen BA-bransjen. Kilde for disse ordlistene og begrepene finner du nedenfor i boksen Kilde og tillatelser. Ordlisten er oppdatert senest 20.mars 2002 med totalt vel 1700 faguttrykk. Ordlisten er delt opp i tema som nevnt i Innhold under her. Ønsker du alle faguttrykk i alfabetisk orden – velg stikkordregister oppe til venstre i menyen.

Innhold:

Bygnings ordliste
ENØK ordliste
Isolerings ordliste
Jus ordliste
Murer ordliste
Relaterte tema i ByggLex :

· Internett kilder for BA-bransjen.
· Innføring i de nye byggereglene.
· Internett startkurs for BA-bransjen.
Relaterte tema på Internett :

· Statens bygningstekniske etat

· EnøkNorge
· Glava A/S
· Domstol.no
· Optiroc as

Kilde og tillatelse:

Bygnings ordliste
Mange av ord og uttrykkene i denne delen av ordlisten er hentet fra Internettsidene til Statens bygningstekniske etat (BE) på http://www.be.no
etter skriftlig tillatelse gitt 15.september 2000 av Administrasjonssjef Bjørn R. Fyen i BE senest den 15.september 2000. Resten av ordene i denne delen er hentet fra HolteProsjekt sine egne produkt.

ENØK ordliste
Ord og uttrykkene i denne delen av ordlisten er hentet fra Internettsidene til EnøkNorge http://www.enoknorge.no
etter skriftlig tillatelse gitt den 18.februar 2002 av Kommunikasjonsrådgiver Mari Vartdal i Rembra AS

Isolerings ordliste
Ord og uttrykkene i denne delen av ordlisten er hentet fra Internettsidene til Glava A/S på http://www.glava.no
etter skriftlig tillatelse gitt den 18.februar 2002 av Reklamesjef Knut Wisting i Glava A/S

Jus ordliste
Ord og uttrykkene i denne delen av ordlisten er hentet fra Internettsidene til Domstol.no som drives av Rettsvesenets IT på http://www.domstol.no
etter skriftlig tillatelse gitt den 15.februar 2002 av Ansvarlig redaktør er Irene Ramm

Murer ordliste
Ord og uttrykkene i denne delen av ordlisten er hentet fra Internettsidene til Optiroc as på http://www.leca.no
etter skriftlig tillatelse gitt den 18.februar 2002 av Markedtingssjef Morten Müller i Optiroc as (Norway)/Oslo

Dato:

Oppdatert senest 20.mars 2002.
Savner du noen faguttrykk i denne ordlisten ervi takknemlig om du sender disse til oss.


Forside Generert 15.mars 2002
© Copyright 1997-2002 HolteProsjekt Innovation as