Her er du: Miljø og ØKO-bygg > Handlingsplan for BA-avfall

Forside ByggLex


Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall


© 2001 GRIP - for bærekraftig produksjon og forbruk.
Bygge- og anleggsnæringen vil ta et historisk krafttak for miljøvern. Ved å lansere denne handlingsplanen for behandling av bygg- og anleggsavfall, varsler næringen at den på en helt ny og epokegjørende måte vil ta ansvar for vårt felles miljø og våre felles ressurser.
Ved gjennomføringen av planen, vil den næringen som uten sidestykke bidrar mest til at landets avfallsberg vokser, ha snudd en utvikling som på sikt ikke er til å leve med.
Byggenæringen genererer årlig 1,5 mill tonn byggavfall. I tillegg kommer utgravningsmasser og sprengstein. At avfallet representerer store problemer og miljøbelastninger er det ingen tvil om, men byggavfallet er også en ressurs det vil være samfunnsmessig lønnsomt å ta hånd om.

Innhold:

Om Grip
Forord
Sammendrag
Innledning

Del 1 - Handlingsplan
Utfordringer
Diskusjon og prioritering
Mål og strategi
Handlingsplan
Gjennomføring av handlingsplanen
Arbeid med avfall i byggenæringen etter økobygg

Del 2 - De enkelte fraksjoner
Asfalt
Betong og tegl
EE- avfall
Gips
Glass
Isolasjon
Metall
Papp og plast
Spesialavfall
Takbelegg
Trevirke

Del 3 - vedlegg
Litteratur
Næringsstruktur
Definisjoner
Deltakerne i nasjonal handlingsplan

Relaterte tema i ByggLex :

· Stoffkartotek
· Økoprofil. Miljøvurdering av bygg
· Økoprofil for boliger

Relaterte tema på Internett :

· GRIP
· Øko Bygg
· Byggforsk
· Miljø- og sikkerhet

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall© 2001 GRIP. Veilederen er lagt inn i ByggLex etter skriftlig tillatelse senest 30.juli 2001 ved Katharina Thøgersen Bramslev i GRIP/ØkoBygg. Gratis papirversjon av dennne veilederen kan fås ved henvendelse til: GRIP, Pb 8900 Youngstorget, 0028 Oslo, tlf 22 97 98 00, faks 22 42 75 10. eller hentes ned fra ØkoBygg sine Internettsider.

Dato:

Wordfilen av denne rapporten er oversendt til oss på e-post 30.juli 2001 fra Katharina Thøgersen Bramslev i GRIP/ØkoBygg. .


Forside Generert 15.september 2001
© Copyright 1997-2001 HolteProsjekt Innovation as