Her er du: Forskning > Risikostyring (ROS)

Forside ByggLex 2000


Risikostyring Helse, miljø og sikkerhet.

Hensikten med heftet er å motivere ledelse og ansatte i virksomheter i arbeidslivet til å ta i bruk systemer og verktøy for styring av risiko knyttet til Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). Dette vil kunne fremme trivsel og trygghet blant arbeidstakerne og sikre at ressurser som settes av til vern av mennesker, ytre miljø og økonomiske verdier, anvendes på en kostnadseffektiv måte. Heftet gir en kort innføring i risikostyring med vekt på å klarlegge den risikoanalytiske tankegang. En viktig målsetning med heftet er å bidra til en felles bruk av begreper. Det er ikke skrevet som en lærebok. Målgruppene for heftet er alle ansatte i virksomheten, både ledelse og medarbeidere. Heftet er utarbeidet av Programstyret for risiko- og sårbarhetsforskning (ROS), Norges forskningsråd. Programleder Lars Bodsberg har vært sekretær for arbeidet.

Innhold:


Kildehenvisning
Forord
Styrer du virksomhetensHMS-risiko?
Helse-, miljø- og sikkerhetskrav blir stilt av en rekke parter
Systematisk risikoreduksjon innen HMS øker konkurranseevnen
Forutsetninger for godt HMS-arbeid
Retningslinjer for HMS-styring
Hva er risiko?
Eksempel på risikovurdering
Tapskategorier i HMS-styring
Sammenheng kvalitetsstyring/ HMS-styring/internkontroll
Viktige momenter i HMS-ledelse
Snakk samme språk!
Hva gjør jeg nå?
ROS
Relaterte tema i ByggLex :

· Arbeidsmiljøet -hvem har ansvaret.
· Internkontrollforskriften
· Verne- og helsepersonale
· Verneombud - bygg/anlegg
· Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
· Verneutstyr på arbeidsplassen

Relaterte tema på Internett :

· Arbeidstilsynet
· Arbeidsmiljølenker
· GRIP
· Helsetilsynet
· Offentlige etater

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Denne rapportene er utarbeidet av Programstyret for Risiko og sårbarhetsforskning (ROS) Norges forskningsråd. Se ytterligere detaljer om deltakerne i arbeidet under Forord øverst i menyen under her. Når vi har tatt denne rapporten med i ByggLex er det etter skriftlig aksept fra Norges forskningsråd i brev 31. juli-97 fra forskningssjef Lars Bodsberg som svar på vårt brev 28.juni-97 med forespørsel om dette.

Rapporten er så oversendt til oss 18/8-97 fra Norges forskningsråd ved forskningssjef Lars Bodsberg.

Dato:

Juli 1997.


Forside Generert 15.januar 2000
ByggLex © Copyright 1997-2000 HolteProsjekt Innovation as