Her er du: Forskning > Definisjoner (ROS)

Forside ByggLex 2000


ROS – Definisjoner.

"Halvparten av problemene innenfor HMS skyldes at personer bruker samme ord i forskjellige betydninger.
Den andre halvparten skyldes at personer bruker forskjellige ord for samme betydning" Stan Kaplan. Innenfor HMS-området er det behov for kommunikasjon mellom mange personer og grupperinger med ulik bakgrunn. Det vil hjelpe i denne kommunikasjonen: ·Hvis "fagfolkene" forstår og bruker begrepene likt
·Hvis mange unødige definisjoner unngås, særlig ved kommunikasjon med "ikke-fagfolk" ·Hvis "definisjonene" faller godt sammen med alminnelig oppfatning, særlig når begrepet også benyttes i dagligtale. Det er viktig å unngå at en fortaper seg i en diskusjon om hvilken definisjon som er "riktig". Enhver definisjon er riktig - pr. definisjon. Poenget er at den er hensiktsmessig, nyttig og at den blir forstått av brukerne.

Innhold:

Kildehenvisning
Snakk samme språk!
Risiko
Mål på risiko
Risikobilde
Risikoanalyse
Kvalitet
Sikkerhet
Pålitelighet
Sårbarhet
Beredskap
Industrivern
Sikring (engelsk "security")
HMS-styring
Internkontroll

Relaterte tema i ByggLex :

· Arbeidsmiljøet -hvem har ansvaret.
· Internkontrollforskriften
· Verne- og helsepersonale
· Verneombud - bygg/anlegg
· Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
· Verneutstyr på arbeidsplassen

Relaterte tema på Internett :

· Arbeidstilsynet
· Arbeidsmiljølenker
· GRIP
· Helsetilsynet
· Offentlige etater

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Denne rapportene er utarbeidet av Programstyret for Risiko og sårbarhetsforskning (ROS) Norges forskningsråd. Se ytterligere detaljer om deltakerne i arbeidet under Forord øverst i menyen under her. Når vi har tatt denne rapporten med i ByggLex er det etter skriftlig aksept fra Norges forskningsråd i brev 31. juli-97 fra forskningssjef Lars Bodsberg som svar på vårt brev 28.juni-97 med forespørsel om dette.

Rapporten er så oversendt til oss 18/8-97 fra Norges forskningsråd ved forskningssjef Lars Bodsberg.

Dato:

Juli 1997.


Forside Generert 15.januar 2000
ByggLex © Copyright 1997-2000 HolteProsjekt Innovation as