Her er du: Forskning > Samspillet i byggeprosessen (SiB)

Forside ByggLex 2000Samspillet i bygge-prosessen (SiB).

SiB-prosjektet skal bidra til en økt produktivitet ved forbedring av indre effektivitet i byggeprosessen. SiB skal bidra til markedsutvikling for BA-næringen gjennom forbedring av ytre effektivitet.

Innhold:

Sammendrag for alle disse SiB-rapportene.

1. Samspillet i byggeprosessen (SiB).
2. Bruk av EDI mellom byggeplass og vareleverandør.
3. Dokumentasjon av byggeprodukter gjennom byggeprosessens faser.
4. Et internettbasert bestillingssystem.
5. Erfaringstall ved kalkulasjon i tidlig fase.
6. FDV Dokumentasjon.
7. Organisasjonsutvikling og byggeprosess – samspillet i virksomhetsutviklinga.
8. HMS som tverrfaglig fagområde i byggeprosjekter.
9. Teoretisk analyse av byggeprosesser.
10. Samspillet mellom elektro og ventilasjon forenklet prosess

11. Rekkevik Brygge as.
12. Prosjektutvikling i samspel.
13. Videreutvikling og revisjon av tabeller for strukturering av informasjon.

Relaterte tema i ByggLex :

· Forskrift om Godkjenning av foretak for ansvarsrett
· Forskrift om Konsekvensutredninger
· Forskrift om Saksbehandling og kontroll
· Forskrift om Teknisk utførelse
· Plan- og bygningsloven

Relaterte tema på Internett :

· BA-Torget
· KIB-prosjektet
· Samspillet i byggeprosessen (SiB)
· Lovdata
· Statens Bygningstekniske etat (BA)

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Alle rapportene fra prosjektet "Samspillet i byggeprosessen" (SiB) er lagt inn i ByggLex etter skriftlig tillatelse 1.november 1999 ved prosjektleder Tore I Haugen i SiB.
Dato:

Disse rapportene er hentet fra SiB
sin Internettside den 1.november 1999.


Forside Generert 15.januar 2000
ByggLex © Copyright 1997-2000 HolteProsjekt Innovation as