Her er du: Forskning > Styrings konsepter (ROS)

Forside ByggLex 2000


Konsepter for HMS-styring.

I de senere år har det kommet på markedet systemer for styring av helse, miljø og sikkerhet, som har vunnet innpass i noen offshore-selskaper og store bedrifter i landbasert industri. For enkelte selskap har slike systemer gitt stor nytteverdi, mens andre har hatt problemer med å tilpasse konseptet til egne forhold. Erfaringene fra forskningen omkring innføring av internkontroll av helse, miljø og sikkerhet, indikerer at ledelsessystemer utviklet for å ivareta helse, miljø og sikkerhet i store selskap, ikke uten videre kan tilpasses små og mellomstore bedrifter. Et funn i forskningen omkring innføringen av internkontroll har vært at de bedriftene som har lykkes best, er de som har begynt å bygge opp et system trinn for trinn med utgangspunkt i egne behov, samt aktiviteter og rutiner som allerede er etablert i virksomheten. Denne rapporten er en gjennomgang av eksisterende systemer for styring av helse, miljø og sikkerhet. Hensikten er å identifisere et sett av felles prinsipper i eksisterende modeller for HMS--styring. Rapporten skal tjene som utgangspunkt for å utvikle modeller/systematiske arbeidsmåter for HMS tilpasset behovene i små og mellomstore bedrifter.

Innhold:


1-Innledning
2-Lover og forskrifter om helse, miljø og sikkerhet
3-Systemer for HMS-styring
4-Systemer for styring av kvalitet
5-Forholdet mellom systemer for styring av hms og kvalitet
6-Konsekvenser for HMS-styring i små og mellomstore bedrifter
7-Helse, miljø og sikkerhet i SMB - en oppsummering
referanser

Referanser

Relaterte tema i ByggLex :

· Arbeidsmiljøet -hvem har ansvaret.
· Internkontrollforskriften
· Verne- og helsepersonale
· Verneombud - bygg/anlegg
· Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
· Verneutstyr på arbeidsplassen

Relaterte tema på Internett :

· Arbeidstilsynet
· Arbeidsmiljølenker
· GRIP
· Helsetilsynet
· Offentlige etater

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Denne rapportene er utarbeidet av Programstyret for Risiko og sårbarhetsforskning (ROS) Norges forskningsråd. Se ytterligere detaljer om deltakerne i arbeidet under Forord øverst i menyen under her. Når vi har tatt denne rapporten med i ByggLex er det etter skriftlig aksept fra Norges forskningsråd i brev 31. juli-97 fra forskningssjef Lars Bodsberg som svar på vårt brev 28.juni-97 med forespørsel om dette.

Rapporten er så oversendt til oss 18/8-97 fra Norges forskningsråd ved forskningssjef Lars Bodsberg.

Dato:

Juli 1997.


Forside Generert 15.januar 2000
ByggLex © Copyright 1997-2000 HolteProsjekt Innovation as