Her er du: Bygg: Forskrifter > Utbyggingsavtaler

Forside ByggLex


Forskrift som forbyr sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler.

Forbudet retter seg mot private bidrag til tjenester som det offentlige har en lovfestet plikt til å sørge for, og gjelder både privat og offentlig drevne tjenester. Bidrag som ikke rammes av forbudet, må likevel følge lovreglene om utbyggingsavtaler. De må altså være nødvendige og stå i saklig sammenheng med byggetiltaket. Departementet har gitt ut en veileder om utbyggingsavtaler. Forskriften trer i kraft sammen med lovreglene 1. juli 2006.

Innhold:

Forskriften
Veileder utbyggingsavtaler
Relaterte tema i ByggLex :

· Juridiske spørsmål vedrørende utbyggingsavtaler i tilknytning til plan- og byggesaksbehandling m.v. Rundskriv H-5/02
· Plan- og bygningsloven
· Forskrift om Saksbehandling og kontroll
· Forskrift om Godkjenning av foretak for ansvarsrett
· Forskrift om Teknisk utførelse
· Forskrift om Konsekvensutredninger
· Rundskriv H 13/03 fra KRD
· Rundskriv T 2/03 fra MVD
· BE om regelendringene i Pbl fra 1.juli 2003.

Relaterte tema på Internett :

· Temaside hos KRD om utbyggingsavtaler
· Statens Bygningstekniske etat (BE)
· BE Interaktiv
· Bygg.no
· Lovdata

.

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Åpen lovkilde.
Dato:

Forskrift fastsatt senest 20. april 2006 Endringene trer i kraft 01.07.2006
Veilederen revidert senest mai 2006..
Lov oppdateringer:

Dato: 20. april 2006
Departement: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet)
Avd/dir:  
Publisert:  
Ikrafttredelse: 1. juli 2006
Sist-endret: 20. april 2006
Endrer:  
Gjelder for: Norge
Hjemmel: Plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 64e, se lov 27. mai 2005 nr. 30 om endringer i plan- og bygningsloven
Fastsatt: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 20. april 2006


Forside Generert 1.juni 2006
© Copyright 1997-2006 HolteProsjekt Innovation as