Her er du: Kontrakt: Informasjon > Kontraktsregler fra Vegvesenet

Forside ByggLex 2000


Retningslinjer Håndbok 066 anbudsgrunnlag bygg- og anleggsarbeider.

Hensikten med disse retningslinjer er å lette og standardisere utarbeidelsen av anbudsdokumenter for bygg- og anleggsarbeid. Entreprenører og konsulenter vil også få det enklere ved at forskjellige anbud blir utformet mest mulig ensartet. Retningslinjene er basert på håndbok 066 - Anbudsgrunnlag av 1979. Vi har justert denne for endringer i norske standarder, samt brakt inn erfaringer i form av anbefalte tekster på punkter som er vanlige i våre kontrakter. Anbudsregler og kontraktsbestemmelser er utarbeidet på grunnlag av NS3400 "Regler om anbudskonkurranser for bygg- og anlegg" og NS3430 "Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider." Forøvrig er anbudsgrunnlaget utformet etter NS3450 "Prosjektdokumenter for bygg og anlegg". Avtaledokumentet er tilpasset NS3410 "Formular for kontrakt om utførelse av bygg- og anleggsarbeider".

Innhold:

Forord om håndbøkene i statens vegvesen
Retningslinjer for utarbeidelse av anbudsgrunnlag
Kap. A Utlysning, avtaledokument, orientering mv
Kap B-C Generelle anbudsregler og kontraktsbestemmelser
Kap D Spesielle anbudsregler og kontraktsbestemmelser
Kap E Beskrivelse og mengdefortegnelse
Kap F Firmaopplysninger og timepriser
Anbudsskjema
Et gjennomarbeidet anbudsgrunnlag

Relaterte tema i ByggLex :

· Byggherren og kontraktene.
· Eiendomsmeglingsloven.
· Håndverkertjenesteloven.
· Kontraktsbestemmelser fra BHF.
· Kontraktsbestemmelser fra Statsbygg.
· Oppføring av egen bolig.
· Plan-og bygningsloven.

Relaterte tema på Internett :

· BA-Torget
· Eiendomsmarked-lenker
· Jus-lenker
· KIB-prosjektet
· Lovdata
· Norges Byggstandardiseringsråd
· Norges Standardiserings Forbund
· Offentlige etater

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Statens vegvesen.

Dette materialet er lagt inn i ByggLex etter skriftlig tillatelse gitt iht. brev av 17.juni 1998 ved Statens vegvesen ved utbyggingsdirektør Lars Aksnes og senioringeniør Jan Eirik Henning.

Dato:

Juli 1995.


Forside Generert 15.januar 2000
ByggLex © Copyright 1997-2000 HolteProsjekt Innovation as